FANDOM


Deiton - za pomocą dwóch natur chakry - Suiton oraz Doton wytwarzamy element błota, który spowalnia przeciwników wysysając ich pokłady chakry. Techniki trenują poziom Deiton.

Każdy poziom Deiton zwiększa naszą prędkość ruchu oraz skraca czas działania każdego paraliżu o jedną sekundę.