FANDOM


Osoby posiadające sekretną wiedzę na temat natur chakry są w stanie opanować ostateczną naturę chakry - Jinton, która jednocześnie składa się z trzech natur chakry, będąc kekkei Touta. Techniki trenują poziom Kekkei Touta, jednakże tylko wtedy, kiedy Lvl Katon, Doton, Fuuton jest większy niż (Lvl Kekkei Touta * 50).

Mając Jinton możemy opanować bez przeszkód trzy natury chakry: Fuuton, Doton oraz Katon. Każda z nich tworzy wewnętrzną siłę Kekkei Touta, tworząc zabójcze kombinacje.

  • Każdy poziom Doton zwiększa nasz pancerz o (Lvl Doton * 100).
  • Każdy poziom Fuuton zwiększa naszą prędkość ataku o 1ms.
  • Każdy poziom Katon zwiększa nasze obrażenia fizyczne oraz niefizyczne o (Lvl Katon * 500).
  • Bariera zostaje zwiększona o (Lvl Kekkei Touta * 10000).

Kiedy poziom naszego zdrowia zejdzie poniżej połowy, rozdzielamy swoje ciało na dwie identyczne kopie, regenerując maksymalne zdrowie oraz chakrę. Szansa na wystąpienie efektu to (Lvl Kekkei Touta * 10)% przy każdym otrzymanym ataku. Kopia nie pobiera chakry. Może istnieć tylko jedna aktywna kopia.

Wygląd Nazwa Opis Chakra W/C Zasięg
Ikxonka
Keijugan Zmniejszamy ciężar naszego ciała będąc odpornym na paraliż. 10/sec 0/5 1
Ikornka
Chokajugan Nasze ataki przemieniają przeciwników w kamień paraliżując ich na dwie sekundy. Następny atak podczas trwania paraliżu zabierze im 1/5 maksymalnego zdrowia mogąc nałożyć następny paraliż.

30/sec

0/10 1
Ikonhka
Hiko Unosimy się omijając przeszkody oraz obrażenia fizyczne. 30/sec 0/5 1
Ikorenka
Hankei Hakuri Przebijamy obiekty przed sobą za pomocą światła o szerokości 10 metrów zadając (Lvl Katon * Lvl Fuuton * Lvl Doton) obrażeń. 150 0/2 10
Jinton5
Chokeijugan Wyłączamy wszystkie aktywne efekty na terenie. 250 5/0 Cały Teren
63
Genkai Hakuri Tworzymy wokół siebie świetlną kratkę, zadając obiektom w zasięgu (Lvl Katon * Lvl Fuuton * Lvl Doton) obrażeń. 200 0/3 5