FANDOM


Malowanie - za pomocą chakry jesteśmy w stanie przywołać do życia martwą sztukę, która będzie wykonywać nasze polecenia podczas walki. 

Dusza Artysty pozwala nam zwiększyć maksymalny poziom chakry o poziom Kekkei Genkai.

Wygląd Nazwa Opis Chakra W/C Zasięg
Mal1
Sumi Bunshin Następny atak zostanie uniknięty, a my staniemy się niewidzialni na 5 sekund. Pierwszy atak fizyczny wykonany po okresie niewidzialności zada dodatkowe (Lvl Kekkei Genkai * 1000) obrażeń. 10 0/5 1
Mal2
Sumigasumi

Zwiększamy obrażenia niefizyczne o 15%.

Kiedy wciśniemy przycisk P, to atrament rozpryska się na zasięg 10 metrów zakrywając widoczność u wszystkich na 2 sekundy.

15/sec

0/5 10
138
Choju Giga

Na przycisku Q, E, R, U wyznaczamy przywołanie, które namalujemy.

180
Na przycisku Q malujemy ptaka, który zwiększa naszą prędkość ruchu oraz pozwala omijać przeszkody.
Mal3
Na przycisku E malujemy lwy, które pędzą przed nami rzucając się na przeciwnika, zadając (Lvl Kekkei Genkai * 1500) obrażeń.
Na przycisku R malujemy węża, który pędzi przed nami paraliżując przeciwnika na 10 sekund.
181
Na przycisku U malujemy smoka, który wystrzela atrament przed nami oślepiając przeciwnika na 10 sekund.
50 3/0 1
139
Koshi Tandan W przypadku rzucenia techniki na osobę w trybie Edo Tensei pieczętujemy ją, odsyłając tym samym do świata zmarłych. 20 15/60 10
Mal5
Sumi Nagashi Wyznaczamy 5 miejsc, z których po sekundcie wyjdą atramentowe więzły paraliżując obiekt na 10 sekund, oraz nakładając truciznę, zabierającą (Lvl Kekkei Genkai * 1500) zdrowia co sekundę. 20 0/5 Cały Teren
Ikonkaz

Choshin Giga

Malujemy gigantyczne humanoidy, którzy wspomagają nas w walce. 50 5/60 1