Naruto New World Wiki
Advertisement
Naruto New World Wiki

To wszelkie informacje na temat podstawowych wartości obrażeń, obliczania wartości zadawanego ataku, oraz wpływu wartości na rozgrywkę.

Obrażenia Niefizyczne

(Lvl NinJutsu * 100) + (Lvl Kekkei Genkai * 100). 

Obrażenia Fizyczne

W zależności od tego, który poziom (TaiJutsu/KenJutsu) mamy większy, zadamy dodatkowe obrażenia.: Lvl Tai/Ken * 100

Obrażenia Dystansowe

Lvl BukiJutsu * 100

Regeneracja Bariery

Wzór: (Maksymalna bariera / 10) co 5 sekund poza walką.

Regeneracja Energii

Wzór: (Lvl TaiJutsu) + (Lvl KenJutsu) + (Lvl BukiJutsu) co 5 sekund.

Regeneracja Zdrowia

Co dwie sekundy poza walką. Regeneracja zdrowia podczas użycia jedzenia regeneruje zdrowie podczas walki.

Ilość Zdrowia

Wzór: Level * 350.

Ilość Chakry

Wzór: Lvl NinJutsu + Lvl Kekkei Genkai.

Ilość Energii

Wzór: 300 + Lvl TaiJutsu + Lvl KenJutsu + Lvl BukiJutsu

Regeneracja Chakry

Wzór: (Lvl NinJutsu) + (Lvl Kekkei Genkai) co 5 sekund.

Obrażenia PvM

Wzór: Obrażenia - (Pancerz)

Maksymalna wartość blokady pancerza: 30%.

Advertisement