FANDOM


To wszelkie informacje na temat podstawowych wartości obrażeń, obliczania wartości zadawanego ataku, oraz wpływu wartości na rozgrywkę.

Obrażenia Niefizyczne

Bonus od NinJutsu oraz Kekkei Genkai bez specjalizacji GenJutsu: (Lvl NinJutsu * 1000) + (Lvl Kekkei Genkai * 1000). 

Bonus od NinJutsu oraz Kekkei Genkai przy specjalizacji GenJutsu: (Lvl NinJutsu * 1500) + (Lvl Kekkei Genkai * 1500). 

Bonus od NinJutsu oraz Kekkei Genkai przy roli Policji Uchiha: (Lvl NinJutsu * 2000) + (Lvl Kekkei Genkai * 2000).

Obrażenia Fizyczne

W zależności od tego, który poziom (TaiJutsu/KenJutsu) mamy większy, zadamy dodatkowe obrażenia.

Bonus od TaiJutsu bez specjalizacji TaiJutsu: Lvl TaiJutsu * 500

Bonus od KenJutsu bez specjalizacji KenJutsu: Lvl KenJutsu * 500

Bonus od TaiJutsu przy specjalizacji TaiJutsu: Lvl TaiJutsu * 800

Bonus od KenJutsu przy specjalizacji KenJutsu: Lvl KenJutsu * 800

Bonus od TaiJutsu przy roli Strażnika Ninja: Lvl TaiJutsu * 1000

Bonus od KenJutsu przy roli Mistrza Miecza: Lvl KenJutsu * 1000

Obrażenia Dystansowe

Bonus od BukiJutsu bez specjalizacji BukiJutsu: Lvl BukiJutsu * 1500

Bonus od BukiJutsu przy specjalizacji BukiJutsu: Lvl BukiJutsu * 3500

Bonus od BukiJutsu przy roli Brygada Marionetek: Lvl BukiJutsu * 5000

Ilość Bariery

Wzór: (Lvl NinJutsu * 1500)

Regeneracja Bariery

Wzór: (Maksymalna bariera / 10) co 5 sekund poza walką.

Regeneracja Energii

Wzór: (Lvl TaiJutsu / 3) + (Lvl KenJutsu / 3) + (Lvl BukiJutsu / 3) co 3 sekundy.

Ilość Zdrowia

W zależności od tego, który poziom (TaiJutsu/KenJutsu/BukiJutsu) mamy większy, otrzymamy (Poziom * 1500) zdrowia.

Regeneracja Zdrowia

Wzór: (Level TaiJutsu * 500) + (Lvl KenJutsu * 500) Ilość co sekundę poza walką. Regeneracja zdrowia podczas użycia jedzenia regeneruje zdrowie podczas walki.

Ilość Chakry

Wzór: Lvl NinJutsu + Lvl Kekkei Genkai.

Ilość Energii

Wzór: 150 + Lvl TaiJutsu + Lvl KenJutsu + Lvl BukiJutsu

Regeneracja Chakry

Wzór: (Lvl NinJutsu / 3) + (Lvl Kekkei Genkai / 3) co 3 sekundy.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.