FANDOM


To zaawansowana specjalizacja, której nauki pobierał Orochimaru chcąc osiągnąć życie wieczne wykorzystując do tego celu ciała innych osób.

  • Możemy wyjść ze świata zmarłych w dowolnym momencie na przycisku P.
  • Zadawanie nam obrażeń, kiedy mamy więcej aktualnego zdrowia niż przeciwnik powoduje u niego dotkliwy strach, paraliżując go za każdym razem na trzy sekundy.
  • Otrzymujemy dostęp do technik przeklętej pieczęci bez potrzeby posiadania pieczęci.
Wygląd Nazwa Opis Chakra W/C Zasięg
1jb
JuinJutsu Technikę można użyć, jeżeli nasza postać ma przynajmniej 80 poziom. Nakładamy na cel przeklętą pieczęć, tracąc 1/3 poziomu doświadczenia. Przeklęta pieczęć pozwoli mu uczyć się technik przeklętej pieczęci . 100 0/1 3
Nie2
Shoshagan

Po dobiciu wroga otrzymamy jego wygląd oraz wyświetlaną nazwę postaci. Nasze maksymalne zdrowie zostaje zastąpione maksymalnym zdrowiem ofiary, a kiedy zejdzie do 0, powrócimy do naszego maksymalnego zdrowia odzyskując całą wartość.

Dobicie NPC zregeneruje nam zdrowie ilością jego maksymalnego zdrowia.

Brak 0/1 1
Nie3
Sen'ei Tajashu

Otaczamy się jadowitymi wężami atakując wszystkie obiekty w zasięgu, zadając (Obrażenia niefizyczne) + (Lvl Kekkei Genkai * 3500) obrażeń, oraz zatruwając ich zadając (Obrażenia niefizyczne) co sekundę przez 5 sekund.

50 0/5 10
Nie4
Kawarimi Kiedy posiadamy poniżej 1/3 maksymalnego zdrowia zrzucamy poprzednią powłokę przechodząc do nowej, odzyskując maksymalne zdrowie oraz utracone kończyny. 100 0/1 1
Nie5
Yamata Przywołujemy gigantycznego węża o ośmiu głowach, który zatruwa cel oraz posiada mnożnik x8 zdrowia. 100 0/60 1
6y
Fushi Tensei

Aby użyć, ofiara musi mieć mniej niż 1/5 punktów maksymalnego zdrowia, a my więcej niż 50 lat. Zmieniamy hasło przeciwnika na własne mając równocześnie dostęp do jego konta.

150 10/60 3