FANDOM


To umiejętności, które można nabyć podczas treningu na wyspie Jinchuuriki.

Jako Jinchuuriki trenujemy specjalną odmianę technik, zwanymi Kontrolą Bijuu. Pozwala nam ona trenować kontrolę nad Bijuu, oraz korzystać z umiejętności przypisanych dla naszego Bijuu.

Przy każdym ataku generujemy punkty Furii. Posiadając 100 punktów tracimy kontrolę, powodując, iż atakujemy członków drużyny, tracąc tyle samo zdrowia przy ataku. Efekt wyłącza się po 30 sekundach bezczynności wyłączając powłokę Bijuu. Piąty poziom Kontroli Bijuu usuwa furię.

Będąc Jinchuuriki nasza regeneracja zdrowia zostaje zwiększona o 50%, oraz regeneracja chakry o 30%. Obrażenia fizyczne oraz niefizyczne zostają zwiększone o (Kontrola Bijuu * 2)%.

Wygląd Nazwa Opis Chakra W/C
Bijuum1
Bijuu Mode

Możemy użyć tylko jednego trybu techniki: Bijuu lub Bijuu Mode.

Bijuum2
Pierwsze stadium jest dostępne przy piątym poziomie Kontroli Bijuu. Otaczamy swoje ciało chakrą naszego Bijuu zwiększając prędkość ruchu, oraz otrzymując 100 punktów chakry.
Bijuum3

Drugie stadium, Bijuu SenJutsu, jest dostępne przy włączonym SenJutsu oraz posiadaniu Bijuu Sage Mode. Łączymy chakrę SenJutsu z Bijuu Mode wyłączając limit 100 chakry SenJutsu, dołączając (Chakra SenJutsu * 100) do regeneracji zdrowia.

Bijuum4

Ostatnie stadium, Rikudo SenJutsu, jest dostępne przy dziesiątym poziomie Kontroli Bijuu. Ataki niefizyczne regenerują każdym atakiem (Obrażenia / 10) zdrowia.

Na przycisku Q otoczymy się powłoką naszego Bijuu, aktywując natychmiastowo ostatni tryb Bijuu.

Tryb*10

/sec

0/1
5y
Bijuudama

Po użyciu techniki ładujemy pocisk z każdą sekundą. Po upływie czasu wystrzeli go przed nas, zadając obiektom w zasięgu 10 metrów (Kontrola Bijuu * (10000 * sekundy)) obrażeń.

100 0/1
Biju6
Bijuu

Możemy użyć tylko jednego trybu techniki: Bijuu lub Bijuu Mode.

Każdy poziom Kontroli Bijuu pozwala nam aktywować kolejny ogon. Każdy z nich zwiększa nasze obrażenia fizyczne oraz niefizyczne o 10%, a przy maksymalnej ilości zwiększa nasze maksymalne pokłady chakry trzykrotnie.

Ogon*5

/sec

0/1
Kyuubi
Chakra

Prosimy Bijuu, aby ten użyczył nam swojej chakry regenerując jej całe pokłady. Mamy (10 * Kontrola Bijuu)% szans, iż ten się nas posłucha.

0 5/0
Mode
Bijuu Kogeki 

W zależności od posiadanego Bijuu użyjemy innej umiejętności.

Shukaku
Ichibi Przemieniamy rękę w chakrę Shukaku zwiększając atak fizyczny o połowę.
Ni
Nibi Jesteśmy dużo zwinniejsi zwiększając prędkość ruchu i szansę na unik o 30%, oraz powodując iż każdym unikiem skontrujemy przeciwnika zadając mu połowę wartości obrażeń. 
Yagura1
Sanbi Kopiujemy otrzymywane obrażenia, otrzymując 30% ich wartości, wysyłając całość na przeciwnika.
Yonbi
Yonbi Ataki nałożą na przeciwnika obrażenia czasowe zadając 1/5 wartości obrażeń co sekundę przez 5 sekund.
Gobi
Gobi Ataki będą ignorowały pancerz przeciwnika, blok, oraz unik, mając 100% szans na obrażenia krytyczne.
Saiken
Rokubi Ataki będą paraliżowały wroga na 5 sekund.
Nanabi
Nanabi Omijamy blokady, jesteśmy odporni na paraliż oraz ogłuszenie, a użycie Shift+PPM przeniesie nas do miejsca w zasięgu 5 metrów.
Hachi1
Hachibi Zwiększamy potrójnie pancerz ignorując połowę otrzymywanych obrażeń.
Biju2
Kyuubi Użycie ataku wręcz atakuje wszystkie obiekty w zasięgu 3 metrów, a zaznaczenie celu, po czym wybranie miejsca rzuci nim w to miejsce zadając wszystkim do 5 metrów wartość obrażeń.
Juubi
Juubi Po wpisaniu numeru terenu i upłynięciu 10 sekund wystrzelamy w to miejsce Bijuudamę, zadając wszystkim 500000 obrażeń.
30/sec 0/5
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.